Taisyklės Taisyklės

Paslaugos teikėjas Paslaugos teikėjas

Tobula Dovana Tobula Dovana

Pirkimo sutartis

1. Sutarties sąvokos

1.1. Tarpininkas (tobuladovana.lt) – numatytose prekybos vietose reklamuojantis bei platinantis Paslaugos teikėjo prekes ir paslaugas, kurios Klientui pateikiamos Kupono pavidalu.
1.2. Klientas – juridinis subjektas arba fizinis asmuo, iš Tarpininko įsigyjantis Kuponą ir gaunantis teisę jį naudoti, dovanoti kitam asmeniui ar kitaip Kuponu disponuoti, atsižvelgiant į Kupono paskirtį.
1.3. Paslaugos teikėjas – su tarpininku paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis) pasirašęs juridinis subjektas arba fizinis asmuo, kuris Tarpininkui parduoda prekes arba paslaugas pagal paslaugų teikimo sutartyje numatytas sąlygas.
1.4. Paslaugos gavėjas – asmuo, įgijęs teisę už Paslaugos teikėjo prekes ar paslaugas atsiskaityti iš tarpininko įsigytu Kuponu.
1.5. Kuponas – tam tikro pobūdžio sutartis, įpareigojanti jo turėtoją tam tikras paslaugas ar prekes įsigyti laikantis Kupone nurodytų sąlygų.

2. Paslaugų teikimo sąlygos

2.1. Tarp Tarpininko ir Paslaugos teikėjo sudaryta Sutartis apibrėžia su Kupono įsigijimo sąlygomis, pristatymo bei apmokėjimo tvarka ir Kupono naudojimo sąlygomis susijusius santykius.
2.2. Kuponas Paslaugos gavėjui suteikia teisę pasinaudoti Kupone nurodyta paslauga arba įsigyti Kupone nurodytą prekę, atsižvelgiant į Kupono panaudojimo sąlygas, arba pakeisti Kuponą į kitą Tarpininko reklamuojamą ir platinamą prekę ar paslaugą.
2.3. Kuponu galima pasinaudoti tik vieną kartą. Jei Kuponas yra keičiamas į kitą, Kupono suma pervedama į Kliento paskyrą www.tobuladovana.lt svetinėje virtualių pinigų pavidalu, už kuriuos Klientas gali įsigyti kitą norimą Kuponą.
2.4. Kupono galiojimas – 12 mėnesių nuo jo įsigijimo datos, jei nėra nurodyta kitaip. Pasibaigęs Kupono galiojimo laikas nepratęsiamas, o pinigai už nepanaudotą Kuponą yra negrąžinami.

3. Šalių teisės ir įsipareigojimai

3.1. Iš Tarpininko įsigytą, bet nepanaudotą Kuponą galima grąžinti per 30 (trisdešimt) dienų nuo jo įsigijimo datos. Dėl pinigų grąžinimo Klientas tarpininkui turi pateikti prašymą, o jei už Kuponą buvo atsiskaityta grynaisiais pinigais, prie prašymo reikia pridėti ir kasos čekį ar pinigų priėmimo kvitą. Už nepanaudotą kuponą pinigai Klientui grąžinami per 5 (penkias) darbo dienas nuo prašymo pateikimo dienos. Jei Klientui Kuponas buvo pristatytas per kurjerių tarnybą, Lietuvos paštu ar kitomis priemonėmis, už kurias buvo sumokėta, transportavimo mokestis negrąžinamas, t. y. Klientui grąžinama tik už Kuponą sumokėta suma.
3.2. Iš Tarpininko įsigytą Kuponą pakeisti kitu galima per 365 dienas nuo Kupono įsigijimo datos. Norėdamas pakeisti Kuponą Klientas tai padaryti gali prisijungęs prie savo paskyros Tarpininko valdomoje www.tobuladovana.lt svetainėje. Naujojo Kupono galiojimo laikas skaičiuojamas pagal pradinio Kupono įsigijimo datą, išskyrus atvejus, kai Kuponams taikomas trumpesnis galiojimo laikas.
3.3. Jei Paslaugos teikėjas nutraukia veiklą ar dėl kitų priežasčių negali užtikrinti Kupone, kurį įsigijo Klientas, nurodytos paslaugos teikimo, Klientas gali pakeisti Kuponą į tos pačios vertės bet kurio paslaugų teikėjo Kuponą.
3.4. Paslaugos gavėjas Kupone nurodytos paslaugos teikimą rezervuoja Kupone nurodytu būdu. Rezervavus konkretų paslaugos teikimo laiką Paslaugos gavėjas turi į sutartą vietą atvykti nurodytu laiku. Paslaugos gavėjui nurodytu laiku neatvykus laikoma, jog Kuponas yra negaliojantis ir pinigai už nepanaudotą Kuponą negrąžinami.
3.5. Kai kurios Tarpininko reklamuojamos ir platinamos Paslaugos teikėjo paslaugos gali kelti pavojų tam tikroms asmenų grupėms. Paslaugos gavėjas, rezervuodamas Kupone nurodytos paslaugos laiką, patvirtina, jog jam žinomos visos su paslaugos teikimu susijusios grėsmės jo sveikatai ir gyvybei ir kad atsakomybę už kylančių rizikų potencialų pavojų sveikatai ir gyvybei Paslaugos gavėjas prisiima pats.
3.6. Atsižvelgdamas į Kupone nurodytos paslaugos ypatumus, Paslaugos teikėjas Kuponą pateikusio Paslaugos gavėjo gali reikalauti pasirašyti papildomas sutartis ir / ar sutikimus, laikantis visų konkrečios paslaugos teikimo taisyklių. Paslaugos gavėjui nesutikus pasirašyti reikiamų sutarčių ir / ar sutikimų, numatytais atvejais paslaugos gali būti neteikiamos, o pinigai už nepanaudotą Kuponą negrąžinami, laikantis pozicijos, jog Kuponas buvo panaudotas.
3.7. Tarpininkas neprisiima atsakomybės už reklamuojamų ir platinamų paslaugų ir prekių kokybę bei jų keliamą riziką. Visos su Kupone nurodytomis paslaugomis ar prekėmis susijusios pretenzijos reiškiamos ne Tarpininkui, o tiesiogiai Paslaugos teikėjui.
3.8. Tarp Tarpininko ir Kliento kylantys ginčai sprendžiami derybomis. Jei derybų metu nepavyksta priimti abiem pusėms tinkančio problemos sprendimo, skundas dėl Tarpininko elektroninėje parduotuvėje įsigyto prekių ar paslaugų Kupono gali būti teikiamas Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai, adresu Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. paštu tarnyba@vvtat.lt, telefonu 8 5 262 67 51, interneto svetainėje www.vvtat.lt arba užpildžius specialią prašymo formą EGS platformoje https://ec.europa.eu/odr/.

4. Kitos sąlygos

4.1. Visa informacija apie Klientą, kuri yra pas Tarpininką, yra konfidenciali, o trečiosioms šalims pateikiama tik atvejais, kuriuos nustato įstatymai.
4.2. Klientas patvirtina, kad atidžiai susipažino su visomis pirkimo sąlygomis ir su jomis sutinka. Klientas žino, kad savo sutikimą su Pirkimo sąlygomis patvirtina uždėdamas varnelę atitinkamoje vietoje www.tobuladovana.lt svetainėje ir nuo to momento jo sutikimas su pirkimo sąlygomis įsigalioja.
4.3. Tarpininkas sutarties sudarymą patvirtina Kliento nurodytu el. paštu atsiųsdamas Kupono apmokėjimo patvirtinimą darbo valandomis.
4.4. Sutikdamas su Pirkimo sąlygomis Klientas sutinka, kad Kupono užsakymo metu pateikti asmeniniai Kliento duomenys bus naudojami užsakymui vykdyti ir tinkamam Kupono pirkimo sąlygų laikymusi. Klientas bet kada gali kreiptis į Tarpininką norėdamas peržiūrėti savo asmeninius duomenis, saugomus pas Tarpininką, arba išreikšti norą tuos duomenis pašalinti. Visi Klientų asmens duomenys, esantys pas tarpininką, yra tvarkomi laikantis www.tobuladovana.lt svetainėje esančių privatumo politikos nuostatų.